Mitä on esteettömyys

Meistä jokainen on elämänsä eri vaiheissa liikunta- tai toimintaesteinen. Esimerkiksi kantaessamme ostoskasseja, työntäessämme lastenvaunuja, liukastellessamme märällä lattialla, kurkotellessamme palvelutiskillä, liikkuessamme jalka kipsattuna, keskustellessamme kaikuvassa tilassa tai yrittäessämme nähdä lukea opastetta hämärässä toivoisimme, että esteettömyys olisi huomioitu ympäristömme suunnittelussa.

Esteettömyys ei ole vain ”vanhusten tai vammaisten juttu”, vaan koskettaa meitä kaikkia eri tilanteissa. Esteettömyydessä on kyse ympäristöjen esteettömyydestä, sekä esim. palveluiden, ja kulttuurin saatavuudesta, sekä tuotteiden, rakennusten ym. käytettävyydestä.








Mitä on kartoitus
Taito - kartoitus

Taito - kartoitus


Esteettömyyskartoitus tuottaa mitattua, määräykset ja erilaiset tilojen tai ympäristön käyttäjät huomioivaa tietoa toimintaympäristön esteettömyydestä. Kartoituksen avulla tilat voidaan suunnitella vastaamaan paremmin käyttäjiensä tarpeita ja helpottamaan itsenäistä selviytymistä. Samalla tilojen saavutettavuus ja käytettävyys helpottuu ja asukkaiden, työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden käyttäjien viihtyvyys paranee.

Miksi Taito – kartoitus

Taito-kartoitus antaa puolueetonta tietoa esteettömyyden näkökulmasta. Käyttämämme menetelmät ja mittausvälineet vastaavat nykyajan korkeaa vaatimustasoa. Kartoituksesta antamamme raportin ja parannusehdotusten avulla voidaan toimintaympäristöstä tehdä turvallinen ja toimiva ympäristö. Usein jopa pienet toimintatavan muutokset tai korjaustoimenpiteet vaikuttavat olennaisesti tilojen toimivuuteen.

Esteettömyyden tarkoituksena ei ole hankaloittaa
kenenkään toimintaa vaan toimiva toimintaympäristö luo käyttäjilleen viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä kiinteistönomistajalle lisäarvoa.

Lue lisää kartoituksesta »