Mitä kenelle

Taito-kartoitus tuottaa kiinteistön omistajille ja käyttäjille selkeää mitattua tietoa toimintaympäristöstä esteettömyyden näkökulmasta. Kartoituksessa huomioidaan saavutettavuus ja käytettävyys kokonaisuutena.

Esteettömässä toimintaympäristössä asumismukavuus lisääntyy. Esteetön ympäristö mahdollistaa myös ikääntyneille ja muille toimintarajoitteisille mahdollisuuden asua ja toimia tutussa ympäristössä pitempään. Esteettömässä ympäristössä on myös lapsiperheen helppo asua ja liikkua.

Esteettömät toimitilat ja palvelut lisäävät asiakaskuntaa, parantavat asiakastyytyväisyyttä ja rakentavat myönteistä yrityskuvaa.
Miten toteutetaan
Taito - kartoitus

Taito - kartoitus


Taito – kartoituksessa sovitamme esteettömyyskartoituksen laajuuden asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Voimme kartoittaa vain osan kiinteistöstä tai ulkoalueesta (huoneisto, sisäänkäynti, hissi, kulkureitti jne.) tai laajimmillaan koko kiinteistön lähiympäristöineen (esim. kauppakeskukset, majoitusliikkeet, palvelutalot, vanhainkodit, oppilaitokset, kirjastot jne.) Kartoituksessa käytämme mitattua tietoa raporttiemme pohjaksi. Pelkästään silmämääräinen havainnointi ei mielestämme anna yksiselitteistä eri käyttäjäryhmät huomioivaa tietoa.

Mitä saat

Taito-kartoituksesta toimitamme asiakkaallemme ennakkoon sovitun laajuisen kirjallisen esteettömyysraportin.

Raportti sisältää:
 - puolueettoman ja yksityiskohtaisen selvityksen
 - määräykset ja suositukset sisältävän arvioinnin
 - mittaustulokset
 - toimenpide-ehdotukset kiireellisyysjärjestyksineen

Raportti on helppo yhdistää kiinteistön muuhun kunnossapitosuunnitelmaan ja siten nostaa kiinteistön
arvoa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu esteettömyys on suunniteltu kaikille käyttäjille ja on luonnollinen osa kokonaisuutta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

« Takaisin edelliselle sivulle